Pośrednictwo wizowe

POŚREDNICTWO WIZOWE

Oferujemy pośrednictwo wizowe do wielu krajów na świecie ale w szczególności specjalizujemy się w pośrednictwie wiz turystycznych do USA .
Sprawnie bez zbędnych formalności i dokumentów wypełniamy wnioski wizowe , umawiamy na rozmowę z konsulem oraz dokonujemy wpłat wizowych .
Podczas jednej wizyty w naszym biurze zrealizują Państwo procedurę przygotowania kompletnej aplikacji .

Do wniosku wizowego należy przygotować:

  • zdjęcie w formie elektronicznej
  • aktualny paszport
  • poprzedni paszport jeśli były wydawane wcześniej wizy do USA
  • adres zamieszkania w Polsce oraz numery telefonów
  • adres w USA z numerem telefonu oraz dane osoby lub organizacji zapraszającej
  • dokładne daty urodzenia rodziców
  • adres i miejsce pracy lub szkoły
  • książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn , którzy odbyli bądź odbywają służbę wojskową

Prosimy o wcześniejszy kontakt i umówienie się na wypełnienie wniosku.

rzut

Zdjęcie załączane do wniosku o wizę musi spełniać określone kryteria dotyczące rozmiaru i zawartości. Załączanie zdjęć niespełniających tych kryteriów może wydłużyć procedurę ubiegania się o wizę. Zdjęcia cyfrowe dołączane do formularza DS-160 muszą być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz spełniać wymagania przedstawione na ilustracji obok.

Głowa

Wysokość głowy, mierzona od czubka głowy (łącznie z włosami) aż do podbródka, musi stanowić między 50% a 70% całkowitej wysokości zdjęcia. Oczy powinny znajdować się na poziomie 55% – 70% lub mniej więcej 2/3 wysokości zdjęcia mierzonej od dołu fotografii do poziomu oczu.

Wymiary zdjęcia

Zdjęcie musi być kwadratowe, czyli wysokość zdjęcia musi być taka sama jak jego szerokość. Minimalne wymiary zdjęcia to 600 pikseli x 600 pikseli (wysokość x szerokość). Maksymalne wymiary zdjęcia to 1200 pikseli x 1200 pikseli (wysokość x szerokość).